IEKC Lichtenvoorde | Partners
15738
page-template-default,page,page-id-15738,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Partners

Binnen het IEKC werken verschillende organisaties samen. Hieronder worden ze kort aan u voorgesteld.

De Achthoek, kinderopvang (0-4 jaar), peuterspeelzaal (2-4 jaar) en bso

Stichting de Achthoek is de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk (10 locaties) in de gemeente Oost Gelre. Daarnaast bieden ze kinderopvang (0-4) in Bredeschool de Kei in Lichtenvoorde en Buitenschoolse Opvang in de basisschool van Vragender.

www.deachthoek.com

Hamalandschool, speciaal onderwijs

De Hamalandschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. De leerlingen hebben een IQ tot 70, vaak met bijkomende problematiek. Ze zijn aangewezen op een intensieve onderwijsbegeleiding. De Hamalandschool richt het onderwijs in als een ononderbroken proces. Daarin bereiden ze hun leerlingen voor op en begeleiden ze hen naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken of dagbesteding, vrije tijd en wonen.

‘Samen laten we elk kind groeien.’

www.hamalandschool.nl

SOTOG, speciaal onderwijs

Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen met gedragsproblemen (cluster 4) in de basisschoolleeftijd. De expertise van SOTOG is om leerlingen die thuis en/of op school in de problemen zijn geraakt, met een duidelijk gestructureerd onderwijsprogramma, in kleine klassen kansen en perspectief te geven.

www.sotog.nl

Ludgerusschool, speciaal basisonderwijs

Optimale ontwikkelkansen creëren voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, in een ‘rijke’ omgeving, waarin het kind zich veilig, competent en gelukkig kan voelen. SBO St. Ludgerusschool is een school die het onderwijs zodanig heeft ingericht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de achtergrond en het unieke karakter van elk kind. Door het leveren van maatwerk zorgen ze ervoor dat het onderwijsaanbod aansluit bij de behoeftes van de kinderen. Het streven is om alle kinderen vol zelfvertrouwen en voldoende bagage van onze school te laten gaan, zodat zij een goede start kunnen maken op een school voor voortgezet onderwijs, welke aansluit bij de specifieke behoeften van het kind.

www.sboludgerus.nl

BijEen, basisonderwijs

Onderwijs bestemd voor kinderen van 4 t/m 12/13 jaar. Ze willen kinderen een stevige basis meegeven. Ze willen dat de kinderen zich op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Daar is een omgeving voor nodig waarin kinderen leren samenwerken en leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen doen en laten. BijEen wil kinderen een klimaat bieden waarin, ze naast leren, een positieve ontwikkeling doormaken op sociaal-emotioneel gebied. 

www.basisschoolbijeen.nl

Zozijn, jeugdzorg, zorg in onderwijs en WLZ*

Zozijn biedt behandeling en begeleiding voor kinderen tot ongeveer 18 jaar, die problemen hebben in hun ontwikkeling door hun beperking, stoornis en/of door omstandigheden. De zorg wordt vormgegeven op maat, in en vanuit het kind en het gezin. Bij Zozijn kan men terecht voor groepsbehandeling, groepsbegeleiding, begeleiding in vrije tijd (buiten de schooltijden), extra begeleiding in de school, individuele therapieën, begeleiding en behandeling in het gezin.

www.zozijn.nl

*Wet Langdurige Zorg: zorg met verblijf in een instelling