IEKC Lichtenvoorde | Nieuws
15339
blog,paged,paged-3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Nieuws

Integraal Educatief KindCentrum belangrijk voor Oost Gelre

Al eerder hebben college en raad zich uitgesproken voor het realiseren van een IEKC (Integraal Educatief KindCentrum) op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde. Op 2 oktober behandelt de raad de financiële onderbouwing van het plan in de Raadscommissie. Het definitieve besluit over de financiering valt tijdens de behandeling van de begroting op 30 en 31 oktober. Op de locatie van de St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg moet een volledig nieuw IEKC komen. Nieuwbouw past bij de onderwijs- en zorgvisie van de deelnemende instellingen, maar ook bij de oplossingen voor verkeer en de wensen van speeltuinvereniging De Bleek. Bij het maken van het plan is de buurt nadrukkelijk betrokken. Bekijk de animatie(externe link) voor meer uitleg over het IEKC.

Samen in één IEKC

Het IEKC wordt een centrum waar kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs nauw samen werken. De samenwerkende partijen zijn Paraat scholen (met de Past. Van Arsschool, Jozefschool en St. Ludgerusschool), De Onderwijsspecialisten (met de Hamalandschool), St. Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (met kinderen vanuit Klein Borculo), Zozijn en De Achthoek (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang).

IEKC belangrijk voor Oost Gelre

Een IEKC is belangrijk voor Oost Gelre. Het is veel meer dan een aantal instellingen in één gebouw. Met het IEKC zijn de deelnemende partijen in staat hun kennis en hun voorzieningen te bundelen, waardoor ieder kind ook in de toekomst thuis-nabij de juiste ondersteuning kan krijgen. Daarnaast vervult het IEKC een belangrijke regionale functie waar het gaat om de opleiding van leraren in het kader van passend onderwijs en de aanwezigheid van een kennis- en expertisecentrum.

Meer informatie

Alle stukken met betrekking tot het IEKC staan in het raadsinformatiesysteem(externe link) (klik op de kalender op raadscommissie 2 oktober).   Schets van volledige nieuwbouw IEKC, bron: SAB Schets van volledige nieuwbouw IEKC, bron: SAB

Vanuit de gemeente ontvingen we onderstaand bericht: Hierbij informeren we u dat het college van B&W het IEKC voorstel heeft vastgesteld. Het college gaat het volgende voorstel aan de gemeenteraad voorleggen: Kennis te nemen van de haalbaarheidsstudie; In te stemmen om op de locatie van de St....