IEKC Lichtenvoorde | Veel gestelde vragen
17700
page-template-default,page,page-id-17700,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Veel gestelde vragen

Veel praktische informatie vindt u onder het tabblad ‘Over IEKC’

Kan mijn kind het IEKC veilig bereiken?
In het verkeersveiligheidsplan zijn daarvoor diverse aanpassingen gedaan (zie ook Locatie en Bouw).

De verschillende verkeersstromen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden:

 • Ouders die met de auto komen en (jonge) kinderen wegbrengen: Kiss&Ride aan de voorkant, de Varsseveldseweg (zie situatieschets)
 • Fietsers: via de Frans ten Boschstraat die gedeeltelijk autovrij wordt gemaakt
 • Lopers kunnen het gebouw via verschillende ingangen benaderen
 • Busjes en medewerkers komen via de Meidoornstraat en kunnen op het terrein parkeren
 • Gasten kunnen parkeren op de parkeerplaats aan de voorkant van het gebouw.
Situatieschets

Hoe zorg je dat alle betrokkenen (kind, leerkracht pedagogisch medewerker, ouder) voorbereid worden op wat straks komt ter voorbereiding op de overgang naar het IEKC?
Daarvoor zijn de teams al een aantal jaren bezig om samen te werken aan het IEKC concept. Dat doen zij door:

 • Het organiseren van gezamenlijke avonden en studiedagen voor alle medewerkers
 • Leerkrachten/medewerkers ontmoeten elkaar d.m.v. het bezoeken van en observeren bij elkaars scholen, de kinderopvang en bij Zozijn
 • Basisschool BijEen is inmiddels realiteit. De pastoor van Ars en Jozef zijn nu één team.
 • Er vinden regelmatig uitwisselingsactiviteiten plaats
 • Nieuwe methodes worden gezamenlijk gekozen en worden of zijn al ingevoerd. Rekenen, spelling en wereldoriëntatie zijn bijvoorbeeld al afgestemd en worden op alle locaties toegepast.
 • Leerkrachten hebben de afgelopen jaren niet stil gezeten: zij zijn al begonnen met de toekomstige manier van werken. Op de scholen wordt kindgericht onderwijs al geleidelijk aan ingevoerd
 • Het management van het IEKC is al georganiseerd zoals het straks gaat worden.

Het IEKC kenmerkt zich door kindgericht onderwijs. Wat betekent dit?
De visie van het IEKC is: Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Met kindgericht onderwijs wordt aangegeven dat het kind uitgangspunt van het onderwijs is en niet de leerstof leidend is.

Kun je eens een beeld schetsen van hoe dat er in de praktijk uit komt te zien? Bijvoorbeeld met de verschillende scholen en voorzieningen. Loopt alles door elkaar? Heeft iedereen een eigen ruimte? Hoe gaat dat bijvoorbeeld met mijn dochter op de kinderopvang en met mijn zoon in groep 1? Zien die elkaar dan regelmatig of hoe moet ik dat voor me zien?
’s Ochtends 8.15 uur. U komt door de hoofdingang binnen met uw kinderen. U loopt richting trap en richting de kinderdagverblijf ruimte. U maakt een praatje of wat u ook maar gewend was, geeft de jongste nog even een knuffel en loopt daarna met uw andere kind naar de andere vleugel op de benedenverdieping waar unit geel les heeft. Misschien is deze al op eigen houtje bij u weggelopen en zit hij of zij al in haar eigen stamgroep-plek te werken. Gedurende de dag is het in de huidige situatie zo dat de uw kinderen weinig zien.
Dat heeft met regelgeving te maken en met het feit dat de kinderen van het kinderdagverblijf niet vrij door het gebouw kunnen lopen. Wel gaan we projecten organiseren, in de speeltuin samenspelen, zijn er uitwisselmomenten, thema openingen in de centrale hal, voorleesmomenten door oudere kinderen en zullen we meer kruisbestuiving zoeken als we eenmaal bij elkaar ‘wonen’. Het ‘laaghangende fruit’ zullen we onmiddellijk plukken!

Voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels, wordt hier rekening mee gehouden? Omdat de units uit grote groepen gaat bestaan.
Jullie geven aan roomdividers, maar hoe zit het dan met het geluid?
Er wordt gesproken voor kasten en roomdivers, maar geluid gaat toch overal heen?
Ik vraag mij ook af of er dan niet teveel geluid is als alles open is. Ik vraag mij af of dat niet teveel afleiding geeft bij kinderen.
Hoe wordt de akoestiek/ geluidsoverlast gewaarborgd? Kinderen moeten zich wel goed kunnen afsluiten of concentreren? Lijkt me zelf lastig met een open cultuur.

In het gebouw worden diverse materialen toegepast die het geluid dempen. Wanneer je nu rondloopt in unit 4 (die is qua wanden al zo goed als klaar), merk je al hoe goed dit materiaal werkt, terwijl nog niet de helft geïnstalleerd is. In een lege ruimte verwacht je een heel erg hol geluid. Het geluid verstomt echter nu al heel goed. Terwijl er bouwvakkers, installateurs, monteurs aan het werk zijn, gaat er toch nu al een soort rust van het gebouw uit. Het is nogmaals erg jammer dat we geen rondleidingen kunnen verzorgen. Zelf ervaren zegt meer dan 1000 woorden.
Daarnaast is er financieel rekening gehouden met het doen van aanpassingen, mocht tijdens gebruik blijken dat e.e.a. akoestisch niet toereikend is, de norm niet gehaald wordt. Vooralsnog hebben wij er veel vertrouwen in dat dit ‘potje’ echter niet nodig zal zijn.

Wie heeft er voorrang bij het wegrijden van de kiss en ride op de Varsseveldseweg?
Komt er een vaste aanrij/wegrij route voor de busjes. Veranderd de verkeerssituatie aan de Meidoornstraat ten opzichte van hoe het nu is?
Waar blijft het overige verkeer van de Varsseveldseweg? Dit blijft een openbare weg toch? Dit gaat toch opstoppingen geven met de kiss en ride op en af rijden en overige reguliere verkeer?

Will neemt dit mee in gesprekken met de Gemeente. Wij gaan er van uit dat de aan- en afvoer van busjes zal lopen via de Varsseveldseweg naar de parkeerplaats aan de Meidoornstraat.
Op de ‘piekmomenten’ (08.20 u. – 08.35 u. en 13.50 u. – 14.20 u.) is het naar verwachting wat drukker. Volgens de verkeersdeskundige van de gemeente is het te overzien.

De realisatie van het “Verkeersplan”, aanpassingen straten is dit ook eind april klaar?
De aanbesteding loopt in februari af. Dan is de aannemer bekend. In de uitvraag is een spoedige start na gunning geëist en realisatie van de inrichting van de infrastructuur voordat de kinderen in Het Gele Park starten.

Wordt de school en omgeving ‘s avonds afgesloten d.m.v. bijv. hekwerk? Met eventuele hangjongeren, of blijft het juist open zodat het meer een soort park wordt, waarbij eerder werd gesuggereerd dat je gebruik van een pad kon maken als buurtbewoner.
Het plein aan de achterkant is omheind, zij het soms slechts tot 1.20 m hoog, om ‘weglopen’ te voorkomen. We weten nog niet precies hoe we omgaan met het spelen van ‘externen’ op het plein. Daarover gaan we de komende tijd in overleg. Er hangen bewakingscamera’s bij de balkons.

Worden de vragenstellers hier ook over geïnformeerd zodra er een gesprek is geweest tussen gemeente en Will?
De informatievoorziening m.b.t. de verkeerssituatie rondom Het Gele Park verzorgt de gemeente via haar geëigende kanalen (website, ELNA e.d.)

Mag er geen autoverkeer meer op de Frans te Boschstraat? Is dit permanent of alleen bij halen en brengen?
Wat we al wel weten, is dat de Frans ten Bosschtraat in ieder geval tot aan de speeltuin een fietsstraat wordt.

Hoe gaan voetgangers naar school?
Het gele park zal vanuit diverse richtingen veilig bereikbaar zijn via het trottoir.

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er en hoeveel kinderen komen er op de kinderopvang? De tweede vraag is hoeveel parkeerplaatsen blijven er dan over voor de leraren en voor de overige kinderen die naar school gaan?
Leraren krijgen hun eigen parkeerplaats (24 waarvan 2 met laadpaal), bij de plek voor de busjes (waar de schommels stonden in de speeltuin), ingang Meidoornstraat. Voor het wegbrengen en halen zullen er, naast de snelle afhandeling op de Kiss&Ride, ongeveer 24 parkeerplaatsen zijn. Dat is aan de kant van de Varsseveldseweg, de hoofdingang. Er zijn 48 kindplaatsen in de kinderopvang.

Heb ik het goed begrepen dat de lokalen open zijn? Zien leerlingen uit verschillende stamgroepen/instructiegroepen elkaar?
Dat klopt ten dele. De instructie kan zo gegeven worden dat de kinderen elkaar niet zien. Het ‘open’ karakter van de ruimtes is redelijk nieuw en ingegeven vanuit de flexibele inzet van de ruimtes en het snel kunnen wisselen avn niveau- en instructiegroepje. Door de gangen te betrekken in het ontwerp, krijgen de kinderen in feite meer ruimte tot hun beschikking. We kunnen dit pas echt goed duidelijk maken door u er zelf een kijkje te laten nemen, mét de volledige inrichting. Een collega die voorheen al in een meer open gebouw gewerkt heeft, geeft aan dat dit geen problemen opleverde; dat kinderen rustig konden werken. Dankzij de verrijdbare digiborden zijn we daarnaast heel flexibel in de opstelling van de meubels en dus ook de kinderen. Zo zouden we kunnen kiezen om e.e.a. zo te plaatsen, dat kinderen met de rug naar de anderen zitten tijdens instructies. Wat straks heel goed zichtbaar is, maar nu wat lastig uit te leggen is, is dat er voldoende hoeken e.d. zijn waarmee geborgen plekken gerealiseerd kunnen worden.

Mogen alle units van de gehele buitenruimte gebruik maken tijdens pauzes?
Ja, echter wanneer er onverhoopt water in de wadi’s blijft staan, worden hekken zo afgesloten, dat jonge kinderen niet bij het water kunnen komen. Voor de jongste kinderen en de kinderen van de Hamaland en Zozijn wordt ook nog een in een extra, eigen afgesloten buitenruimte voorzien.

Met bso wordt denk ik niet de GBVT (Gespecialiseerde Begeleiding Vrije Tijd, bso+) van Zozijn bedoeld?
Klopt, maar ook de GBVT komt in het gebouw.

Maar daarvoor (GBVT) hoef je je niet aan te melden via de Achthoek toch? Dit loopt neem ik aan ‘gewoon’ via Zozijn?
De precieze regelgeving en afspraken hierover moeten nog besproken worden, maar u kunt zich voorlopig nog aanmelden via de gebruikelijke lijn. Er is nog overleg tussen de gemeente, De Achthoek en Zozijn hierover. Dan zal vervolgens ook duidelijk worden hoe nieuwe aanmeldingen voor de BSO+/GBVT gaan lopen.

Staat de naam van het Gele Park vast?
De naam staat vast.